جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بوعلی
آدرس اصفهان - خیابان فردوسی
 مسول فنی دكتر مصری فر- دکترفاضل - دکتر بقایی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 6:00 بعدازظهر
تلفن 0098-311-2219959
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه