جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان کوثر
آدرس شهرستان آستانه – جاده کمربندی
 مسول فنی دكتر پيله چيان
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-142-4222146
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه