جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان امام خمینی
آدرس فارس- آباده – خيابان امام خميني
 مسول فنی دكتر احمد رضا صدر ارحامي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-751-3333311-3333313
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه