جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مركزي
آدرس همدان - رزن - شهرك فرهنگيان – مركز بهداشت
 مسول فنی آقاي دكتر شعباني
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 2:00 بعدازظهر
تلفن 0098-8126-222095
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه