جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي مركزي
آدرس تهران - خيابان وليعصر - روبروي پارك ساعي - كوچه آبشار
 مسول فنی دكتر شريعت
خدمات پاتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-88773488
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه