جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه شهداي خاني آباد
آدرس تهران - خاني آباد نو - ميعاد -جنب كوچه 67 - پلاك 725
 مسول فنی دكتر حميد شهيدي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمنی شناسی - ميكروب شناسی - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي - سرولوژی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-55000991
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه