جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان آيت اله كاشاني
آدرس تهران - خزانه بخارايي - فلكه دوم
 مسول فنی دكتر نوروزي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - میکروب شناسی - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-55061131
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه