جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان عرفان
آدرس تهران - سعادت آباد -بین چهار راه سرو و بلوار شهرداری - خیابان شهید ریاضی بخشایی - بیمارستان عرفان
 مسول فنی دكتر زواره اي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - میکروب شناسی - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-22358435-0098-21-22353916
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه