جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان شفاء
آدرس تبریز - میدان قونقا
 مسول فنی دکترامینی و دکترانصافی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-411-2800005
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه