جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان ارتش
آدرس تبریز - خیابان آزادی - چهارراه طالقانی
 مسول فنی دکتر ربیعی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-411-5421571
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه