جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان اسدابادی
آدرس تبریز - خیابان بهار
 مسول فنی دکترخلیلی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-411-2807263
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه