جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان زکریا
آدرس تبریز - خیابان بهادری - جنب کمیته امداد
 مسول فنی دکترجلالی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-411-5253525
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه