جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان آریا
آدرس خوزستان - اهواز - خیابان امام - نبش خیابان فرهنگ
 مسول فنی دكتر رشيدي
خدمات پاتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-611-2224074
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه