جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر مسعودي
آدرس استان مازندران - شهرستان آمل - خيابان سبزه ميدان
 مسول فنی دكتر مسعودي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-121-3252549
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه