جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کیمیا
آدرس بیرجند - خيابان طالقاني - طالقاني 3
 مسول فنی دكتر حميد آيتي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-561-2223937
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه