جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر رفیعی
آدرس رشت - چهارراه میکاییل - جنب داروخانه دکتر دادرس
 مسول فنی دکتر رفیعی
خدمات انجام کلیه تستهای بالینی و پاتولوژی
ساعت کار 7 صبح تا 9 شب
تلفن 0098-131-3229726
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه