جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آریان
آدرس ارومیه - خيابان كاشاني - روبروي دارايي
 مسول فنی دكتر عبدالرضا كمالي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-441-3447375
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه