جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مركز آموزشي ودرماني بیمارستان بوعلي
آدرس اردبیل - خيابان ساحلي - ميدان ورزش
 مسول فنی دكتر داوود ميكائيلي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-451-2234928
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه