جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاستور
آدرس اصفهان -خوانسار - خیابان امام خمینی
 مسول فنی آقای دکتر جلالی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 8:00 تا 12:00 و 15:30 تا 20:00
تلفن 0098-371-2223798
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه