جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر عطار
آدرس استان خوزستان - شهرستان دزفول - 300متري مثلث - خيابان منتظري - مقابل مبليران
 مسول فنی دكتر عبدالحسين عطار
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-641-2222993
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه