جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر برزین
آدرس خوزستان - دزفول - خیابان شریعتی - روبروی پاساژ مسعود
 مسول فنی دکتر برزین
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:30 تا 13:00 و 16:00 تا 19:30
تلفن 0098-641-2235503
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه