جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر صبور
آدرس ایلام - خیابان سعدی
 مسول فنی آقای دکتر صبور
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:30 صبح تا 12:00 ظهر - 15:00 تا18:00
تلفن 0098-841-3343661
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه