جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان سینا
آدرس تبریز - بین خیابان مارالان و حافظ
 مسول فنی دکتر فرشباف
خدمات کلیه آزمایشات
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-411-5412228
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه