جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه جهاد دانشگاهي
آدرس یزد - بلوار امامزاده جعفر
 مسول فنی دكتر عبدالحسين جلاليان
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-351-6236286
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه