جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سازمان تاکسیرانی
آدرس تهران - خیابان مطهری - خیابان ملک - خیابان ترکمنستان - خیابان نارنج - کد پستی 1566963911
 مسول فنی دكتر سلیمان جوادی لنگرودی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-88419030,88419031,88419032
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه