جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان عالی نسب
آدرس تبریز - شهرک ارم
 مسول فنی دکتر دکتر مرتضوی
خدمات کلیه آزمایشات
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-411-2305915
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه