جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه خیریه حضرت فاطمه الزهرا
آدرس تهران - بلوار فردوس - خیابان ابراهیمی جنوبی - کوچه دوازدهم غربی
 مسول فنی دکتر کریمی
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمنی شناسی - ميكروب شناسی - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي - سرولوژی -
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-44068525,44049692
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه