جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر لسان پزشكي
آدرس تهران - ابتداي شهرك ژاندارمري - خيابان مهدي اول - پلاك 30
 مسول فنی دكتر لسان پزشكي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمنی شناسی - ميكروب شناسی - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي - سرولوژی -
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-88256494
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه