جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر صدر
آدرس اردبیل - نبش چهارراه امام خمینی
 مسول فنی آقای دکتر صدر
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-451-2241300
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه