جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی دكتر كاظمي نژاد
آدرس گلستان - گرگان - خيابان وليعصر - خيابان 5 آذر
 مسول فنی دكتر وحيده كاظمي نژاد
خدمات پاتولوژی -بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-171-2220299
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه