جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی مهر
آدرس قم - قم - اول خیابان 45 متری عمار یاسر
 مسول فنی خانم دکتر سلیمانی
خدمات پاتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:30 تا 13:00 و 16:00 تا20:00
تلفن 0098-251-7707212
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه