جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بوعلی
آدرس قم - قم - خیابان صفائیه - کوچه 34 - آزمایشگاه
 مسول فنی دکتر مومنی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-251-7749051,7749052
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه