جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه خواجه نوری
آدرس خیابان انقلاب - خیابان نامجو - نبش خیابان مازندران
 مسول فنی دکتر زرین فلمی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-77507730
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه