جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان اميرالمومنين
آدرس گیلان - رشت - خيابان دكتر حشمت - بعد از دادگاه
 مسول فنی
خدمات انجام آزمايشات روتين
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098 131 2238306
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه