جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان اخوان
آدرس اصفهان - کاشان - خیابان اباذر
 مسول فنی خانم دکتر فاطمه رحمتی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-361-4443022
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه