جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان سینا
آدرس تهران - خیابان امام خمینی - قبل از میدان حسن آباد - بیمارستان سینا
 مسول فنی آقای نصری
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزيه ادرار
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-66739246
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه