جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان طالقانی
آدرس تبریز - میدان راه آهن
 مسول فنی دکتر بهزاد
خدمات کلیه آزمایشات
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-411-4424421
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه