جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان کلیوی
آدرس تبریز - خیابان قره اغاج
 مسول فنی دکتر استخری
خدمات کلیه آزمایشات
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-411-2818191
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه