جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاس
آدرس تهران - خیابان شریعتی - خیابان معلم -خیابان مرودشت جنو بی- تقاطع پلیس - پلاک 3
 مسول فنی خانم دکتر جواهر زاده
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-88435118
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه