جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان اسدآبادی
آدرس تبریز - خیابان بهار - بیمارستان اسدآبادی
 مسول فنی دکتر خلیلی
خدمات کلیه آزمایشات
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-411-2807263
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه