جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشت کرمانشاه
آدرس کرمانشاه - کرمانشاه - خیابان نقلیه
 مسول فنی آقای دکتر مستوفی
خدمات آزمایشات روتین آزمایشگاهی
ساعت کار 7:00 صبح تا 14:00
تلفن 0098-831-7282616
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه