جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان سینا
آدرس کردستان - کامیاران - بیمارستان سینا
 مسول فنی آفای دکتر علی سینا شهره
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-872-3522925
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه