جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان شمس
آدرس تبریز - خیابان ابرسان - بیمارستان شمس
 مسول فنی دکتر ابوالفتحی - دکتر عابدی
خدمات کلیه آزمایشات
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-411-6583813
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه