جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی سینا
آدرس تهران - میدان آزادی - نبش کوچه نوربخش - ساختمان شماره 10 - کد پستی 1341657883
 مسول فنی دکتر پالیزوان
خدمات پاتوبیولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح 7:00 شب
تلفن 0098-21-66002661
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه