جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي دکتر مرسلی
آدرس خوزستان - خرمشهر - چهارراه شهید مطهری - جنب مطب دکتر جناقی
 مسول فنی خانم دکتر مرسلی
خدمات پاتوبیولوزی - بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا12:00 ظهر و از 16:00 تا 21:00 شب
تلفن 0098-632-4221517
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه