جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی ارومیه
آدرس استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - خیابان طرزی - پلاک 666
 مسول فنی دکتر انصاری
خدمات پاتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:30 صبح تا 17:30 بعدازظهر
تلفن 0098-441-2223675
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه