جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان تامین اجتماعی امام رضا
آدرس ارومیه - بلوار مولوی - خیابان امام رضا
 مسول فنی دکتر اسماعیل زاده
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-441-2232737
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه