جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ماد
آدرس تهران - چهارراه اختياريه - جنب داروخانه ويولن
 مسول فنی خانم دكتر شجاع
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-22542276
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه