جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه صاحب قرانیه
آدرس تهران - خیابان پاسداران - خیابان لواسانی - شماره 222 - کد پستی 1954664519
 مسول فنی دکتر محمد رضا رضی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-22802019
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه