جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر احقاقی
آدرس تهران - رسالت - استاد حسن بنا جنوبي - ايستگاه علمداري - كلينيك جانبازان
 مسول فنی دکتر احقاقی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-22502077
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه